Medlem av Norgeseliten logo

 1. Forside
 2. Bedrift
 3. Energiøkonomisering
 1. Forside
 2. Bedrift
 3. Energiøkonomisering

I dag gis det uante muligheter for styring av det elektriske anlegget. Dette innbefatter både styring av lys og varme. Stikkord er trygghet, komfort og sentralstyring.

Trygghet

Trygghet relaterer seg til tyveri-, brann og vannalarm. Er kontoret forsvarlig sikret mot tyveri? En enkel sak som; er kaffetrakteren skrudd av når du forlater kontoret? I dag oppstår mange branner pga uforsvarlig bruk av blant annet kaffetrakter. Ved å la en av våre medlemsbedrifter hjelpe deg med å tilpasse styringssystem til ditt spesifikke behov, vil det kunne gi deg trygghet når du forlater kontoret.

Komfort

Komfort handler om å gjøre livet enklere og mer behagelig. Er varme og lys tilpasset bruksmønsteret? Inndeling av dag- og nattsenking av varme vil garantert spare energi og føre til lavere strømutgifter.

Sentralstyring

Sentralstyring er ofte nøkkelen. Fotocelle vil slå av og på utelyset etter behov, det samme gjør bevegelsesdetektorer. Fotocelle kan også styre behovet for når persienne bør senkes og heves. Tidsstyring/ukestyring kan stilles inn på kontortiden slik at for eksempel lyset kan styres etter behovet gjennom en arbeidsdag.

Energiøkonomisering blir viktigere og viktigere. Energiforbruket bør tilpasses behovet og energiforbruket bør ligge på et minimum når kontorlokalene eller bygget ikke er i bruk. Det finnes i dag styringssystemer for alle elektriske funksjoner i et bygg. Ved hjelp av forhåndsinnstilling av systemet, kan du med et par tastetrykk, gi det elektriske anlegget ulike meldinger. Du kan for eksempel ha en dag innstilling og en nattinnstilling. Ved å velge nattinnstilling vil for eksempel kaffetrakteren, lys og lignende slås av, at alarmen aktiveres og at varme – og ventilasjonsanlegget settes i økonomiposisjon. Skulle alarmen gå, kan du via mobiltelefon eller e-post få beskjed samtidig med at meldingen går direkte til vaktselskapet.

Energimerking yrkesbygg

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal ha gyldig energiattest.

 • Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg
 • Yrkesbygg skal energimerkes av godkjent elektroinstallatør
 • Installatøren som skal energimerke ditt yrkesbygg kan gis tilgang i Altinn for å energimerke på vegne av deg. Det vil da fremkomme i energiattesten at denne installatøren har utført energimerkingen

Følgende bygninger skal energimerkes:

 • Yrkesbygg > 50 m2 som skal selges eller leies ut. Energiattest SKAL være en del av markedsføringen.
 • Alle Yrkesbygg > 1000 m2
 • I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest
 • Eier av bygning er ansvarlig for å gjennomføre energimerking

Innskjerping av energimerkeforskriften 2012 inneholder blant annet:

 • Dersom en kjøper, etter å ha bedt om det, ikke har fått se energiattest kan hun på selgers regning få utarbeidet en energiattest av en godkjent elektroinstallatør. Dette gjelder både for bolig og yrkesbygg
 • Bygninger som eies av aksjeselskaper og hvor selskapet selges med bruksrett vil omfattes av forskriftene

Energikarakteren viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Kilde:

www.energimerking.no
www.termoenergi.no

Ønsker du å vite mer ta kontakt servicekontor@norgesliten.no

Reduser forbruket

Gamle, skitne og dårlig vedlikeholdte lysanlegg trekker mye mer strøm enn nødvendig. Ved å skifte ut gamle lysanlegg med nye moderne anlegg er det mulig å redusere strømutgiftene opp mot 60 %.

El-forbruket til lys kan halveres

På kontoret utgjør belysningens andel av el-forbruket 30-60 %. Med dagens effektive lyskilder og armaturer, ny teknikk for styring og regulering, nye belysningsprinsipper og mer nøyaktig beregningsmetoder er tiden nå inne for en inngående gransking av belysningsanlegget. Med riktig bruk av belysningsutstyr kan el-forbruket reduseres kraftig.

 

This site uses cookies. For more information click here.